♠♣♦قرن 21 ♦♣♠

 

فتح ستارگانيكه

 

هزاران فرسنگ با ما فاصله دارند

 

با اولين قدم ممكن شده است

 

 

 

نوشته شده در سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

ما برای شاد بودن بهانه ای می خواهیم،

 

 

ولی برای غمگین بودن نیاز

 

به هیچ بهانه ای نداریم

 

 

و

 

گاهی بی دلیل غمگین میشویم

 

 

نوشته شده در سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

همه میخوان که تو 

 

موفق باشی 

 

اما نه موفق تر از اونها 

 

 

نوشته شده در سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

سعی کن در آسمان ابری دیگران 

 

رنگین کمان باشی 

 

 

نوشته شده در سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

بدون رنج کاشت 

 

لذت برداشت ممکن نیست 

 

نوشته شده در سه شنبه 31 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

یا بزرگ فکر کن

 

یا کوچیک زندگی کن

 

 

نوشته شده در سه شنبه 17 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

هر روز صبح دوتا انتخاب داری

 

بخوابی و خواب رویاهاتو ببینی

 

یا بیدار بشی و اونارو بسازی

 

نوشته شده در سه شنبه 17 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

حتی اگر ضربه فنی شدی

 

دوباره بلند شو

 

ضربه مغزی نشدی

 

نوشته شده در سه شنبه 17 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

ریسک کن

 

یا

 

شانست رو از دست بده

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

 

اگر یک هدف بدون

 

راه مخشص

 

باشه فقط

 

یه آرزوهه

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

اگر برای کارها بلند نشی

 

واسه ی همه ی کار ها سقوط میکنی

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

فکرای خوب میاد

 

واسه کسایی که

 

تلاش میکنند

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

شروع کردن یه رابطه دوستی

 

یک کاره تمام وقته

 

وارد نشو اگر اماده نیستی

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 


وقتي خوشحالي قول نده


وقتي عصباني هستي جواب نده


وقتي ناراحتي تصميم نگير

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|

 


انسان هاي بزرگ


نه خود را گم ميکنند


نه خود را پيدا يکنند


آن ها خود را ميسازند

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 5 فروردين 1395برچسب:,ساعت توسط Danial|قالــــــــب ♠♣♦قرن 21 ♦♣♠