♠♣♦قرن 21 ♦♣♠


گاهي وقت ها “ سکوت” بهترين حرف و “نبودن ”

 

بهترين حضور است

 

 

 

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

بچه که بوديم شبها فکر ميکرديم فردا چي بازي کنيم،

 

الان فکر ميکنيم فردا زندگي قراره چه بازي اي بکنه باهامون!

 

 

 

 

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


کشاورزي مشغول پاشيدن بذر بود

مرد مغروري به او رسيد و با تکبر گفت ...

بکار بکار که هر چه بکاري ما ميخوريم.

کشاورز نگاهي به او انداخت و گفت ...

دارم يونجه ميکارم!!!!

 

 

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


دشمني  که صادقانه کينه ورزي کند را ترجيح ميدهم

به دوستي که مخفيانه تحقيرم کند

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

 


کسي که دلبر داره بايد از هرچي غير از اون دل برداره.....

 

 

نوشته شده در جمعه 20 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


کسي که دلبر داره بايد از هرچي غير از اون دل برداره.....

نوشته شده در جمعه 20 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


به سلامتي کاج که تو اوج يخ بندون زمستون


زات سبزش رو نشون ميده .


وگرنه تو تابستون که هر علف (هرزي)ادعاي سبزي داره ...... . .

نوشته شده در چهار شنبه 11 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

بیایید ، باور کنیـــم 

 

دلیـــل پــرواز " پـــر " نیست !!!

پریــدن ، باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد . . .

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


از آن روز به دنیا بی اعتماد شدم که


دستم را کبریتی سوزاند که نوشته بود،


بی خطـــــــر ...

 

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

کل عمرمون دپرسیم اون وقت تو اعلامیه میزنن

 

" شادروان "

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

 

عشـــق


نــه پــول میخـــواد


نــه خوشگلـــی


نــه ماشیـــن


نــه هیچـــی دیگـــه


فقـــــط دو تــا آدم میخــــواد


تاکیــــد میکنــــم : آدم

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

...
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ

...
ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯼ

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


روزگار به من آموخت با زندگی قهر نکنیم،

چون دنیا منت کش کسی نیست

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

 


زندگـــی پانتــــــــومیم است

. . .
حرف دلت را به زبــــــان آوردی

. . .
بـــــــــــــاخـتـــــــی ! . .

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


سلامتي کسايي تو اوج سختي و مشکلات

به جاي اينکه ترکمون کنند

درکمون ميکنند...

 

 

نوشته شده در یک شنبه 8 دی 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|قالــــــــب ♠♣♦قرن 21 ♦♣♠