♠♣♦قرن 21 ♦♣♠

هرگز از کسي که هميشه با من موافق بود ، چيزي ياد نگرفتم . . .

دکتر علی شریعتی 

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

"خدايا هر که را عقل دادي ، چه ندادي؟ و هر که را عقل ندادي ، چه دادي؟؟؟
دکتر شريعتي"

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

خداوندا من با تمام کوچکيم يک چيز از تو بيشتر دارم و آن هم خداي است که من دارم و تو نداري

دکتر شريعتي"

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

انسان مجبور نيست حقايق را بگويد ولي مجبور است چيزي را که مي گويد حقيقت داشته باشد

علي شريعتي

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

سگی پای صحرا  نشینی گزید                      بخشمی که زهرش ز دندان چکید

شب از  درد بیچاره خوابش نبرد                     بخیل  اندرش  دختری  بود  خرد

پدر  را جفا  کرد  و  تندی  نمود                      که  آخر  تو  را  تیز  دندان  نبود

پس از  گریه  مرد  پراکنده  روز                       بخندید   کای   بابک   دلفروز

مرا گرچه هم سلطنت بود و نیش                   دریغ  آمدم کام و دندان خویش

محالست  اگر  تیغ  بر سر خورم                     که دندان به پای سگ اندر برم

توان  کرد  با  ناکسان  بدر  گی                     ولیکن   نیاید   ز   مردم   سگی

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

چه بسیارند انسان هایی که

بالای خط فقر هستند

و زیر خط فهم

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

به درخت نگاه کن...

قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند

ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...

گاه برای رسین به نور،باید از تاریکی ها گذر کرد...

نوشته شده در یک شنبه 10 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


هـــــــــــر چه بيش تر دل به دريـــــــــــا زدم

آرزوهـــــــــــايم بيشتر نقـــــــــــش ِ بر آب شـــــــــــد ...


.

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|

 


آنان که به پشتکار خوداعتماد دارند هيچ ارزشي براي شانس قايل نيستند

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


هي رفيق ....

زخم هاتو پنهون كن!!

اينجا مردم زيادي با نمك شده اند.....!


نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


فرمودند :خشم خود را فرو ببريد..
.مشکل اينجاس که نگفتن کجا فرو ببريد....
هر کي هرجا دوس داره ،فرو مي کنه!..

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


يجوقت از کسي ک تنهات گذاشته دلگير نباش...

بهش با خنده بگو:

مرسي ک گذاشتي فرصت بهتري داشته باشم....

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


مراقب باشيد چيزهايي را که دوست داريد بدست‌آوريد

وگرنه

ناچار خواهيد بود چيزهايي را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد.

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


چه حقيرند مردمان، وقتي نه جرأت دوست داشتن دارند
و نه لياقت دوست داشته شدن...
اما شعر عاشقانه مي خوانند مدام.

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|


دقت کردي وقتي يکي بهت ميگه:

"اگه يه سوال ازت بپرسم راستشو ميگي؟"

نگران ميشي ياد تمام دروغا و کاراي بدي ک انجام دادي ميفتي؟؟!!

نوشته شده در جمعه 1 شهريور 1392برچسب:,ساعت توسط Danial|قالــــــــب ♠♣♦قرن 21 ♦♣♠