♠♣♦قرن 21 ♦♣♠

وقتي پيروز ميشوي

 

نياز به توضيح نداري

 

و وقتي شکست ميخوري

 

چيزي براي توضيح دادن نداري . . .

  

نوشته شده در یک شنبه 29 شهريور 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|


شير از رام کننده ي خود

 

قوي تر است

 


اين را رام کننده مي داند

 

، مهم اينست که شير نمي داند

 

نوشته شده در شنبه 28 شهريور 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|


حضرت علي (ع):

 


در شگفتم از کسي که مي بيند

 

هر روز از جان و عمر او کاسته مي شود

 


اما براي مرگ آماده نمي شود . . .

 

نوشته شده در پنج شنبه 26 شهريور 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|


تفاوت بين يک آدم موفق با ديگران

 

کمبود استعداد،

 

يا اطلاعات نيست

 


بلکه کمبود اراده است . . .

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 26 شهريور 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|


زندگي تراژدي است

 

براي آن کس که احساس دارد

 


و کمدي است براي آن که مي انديشد . . .

 

نوشته شده در پنج شنبه 26 شهريور 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|


وابستگي يعني ميخواهمت چون مفيدي

 


دلبستگي يعني ميخواهمت

 

حتي اگر مفيد نباشي . . .

 

نوشته شده در پنج شنبه 26 شهريور 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|قالــــــــب ♠♣♦قرن 21 ♦♣♠