♠♣♦قرن 21 ♦♣♠

کسي که مي خواهد

ديگران داييم برايش کف بزنند

 


خوشبختي خود

را در دست ديگران گذاشته است!!

نوشته شده در پنج شنبه 2 مهر 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|

بترسين از آدم ِ راستگو

 


که اگه دروغ بگه

 


حرفش سند ِ!

 


همه باور ميکنن . . .

 

نوشته شده در چهار شنبه 1 مهر 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|

بزرگترين اشتباهي که ما آدمها

 

در رابطه هامون مي کنيم اين است که :

 

 


نصفه ميشنويم،

 

يک چهارم مي فهميم

 

و هيچي فکر نميکنيم

 

 


اما دو برابر واکنش نشان ميدهيم . . .

 

نوشته شده در شنبه 1 مهر 1394برچسب:,ساعت توسط Danial|قالــــــــب ♠♣♦قرن 21 ♦♣♠